Kaakchirurgie in Utrecht en Houten

Kaakchirurgie in Utrecht en Houten

Korte wachttijden Korte Wachttijden
Maak nu een afspraak

Maak nu een afspraak

030-251 85 17 030-251 85 17
Bij Spoed altijd dezelfde dag behandeld

Bij Spoed altijd dezelfde dag behandeld

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Stichting Ormaxfa is een Zelfstandig Behandel Centrum voor kaakchirurgie.
De cliënten van Stichting Ormaxfa krijgen ruime aandacht en worden uitgebreid geïnformeerd over de behandeling en nazorg.
Wij weten dat kaakchirurgische behandelingen niet door iedereen als prettig worden ervaren, maar binnen de mogelijkheden willen wij onze cliënten optimaal comfort bieden.
Stichting Ormaxfais goed bereikbaar. Cliënten kunnen op korte termijn behandeld worden.
De veiligheid en gezondheid van onze cliënten vinden we zeer belangrijk. Om de risico’s op dat vlak te minimaliseren worden gestructureerd maatregelen doorgevoerd.

Infectiepreventie beschouwen we als een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle behandeling en is het uitgangspunt bij de inrichting van de kliniek.
Stichting Ormaxfa biedt behandelingen aan, die niet noodzakelijkerwijs in het ziekenhuis uitgevoerd hoeven worden. Grote kaakchirurgische ingrepen zullen ook worden verwezen naar het ziekenhuis.
We kiezen voor een hechte samenwerking met verwijzers, omdat die samenwerking ons de mogelijkheid biedt om ook te voorzien in passende tandheelkundige behandeling, mondhygiëne en tandprothetiek met ruime aandacht voor de persoonlijke situatie van de patiënt.

Onze medewerkers zijn goed opgeleid en volgen de benodigde cursussen om hun taken goed uit te kunnen voeren. Zij hebben oog voor de belangen van de cliënt.
Voor een goed behandelresultaat kiezen we voor adequate en moderne middelen en goede materialen. Stichting Ormaxfa voldoet aan wettelijke en andere regelingen en streeft naar verbeteringen waar dat mogelijk is. Daarom zijn wij van plan om op korte termijn over te gaan tot certificering, conform de ISO 9001 norm.

Raad van Bestuur
Stichting Ormaxfa