Kaakchirurgie in Utrecht en Houten

Kaakchirurgie in Utrecht en Houten

Korte wachttijden Korte Wachttijden
Maak nu een afspraak

Maak nu een afspraak

030-251 85 17 030-251 85 17
Bij Spoed altijd dezelfde dag behandeld

Bij Spoed altijd dezelfde dag behandeld

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Vergoeding vanuit de basisverzekering

U heeft voor uw behandeling of consult bij STICHTING ORMAXFA een rekening ontvangen.
Indien u verzekerd bent bij Achmea of VGZ wordt uw declaratie rechtsreeks ingediend bij uw zorgverzekeraar. Bij alle overige gevallen ontvangt u de declaratie zelf. Deze declaratie kunt u zelf indienen bij uw zorgverzekeraar, tenzij u een akte van cessie heeft getekend.

STICHTING ORMAXFA is door het Ministerie van Volksgezondheid toegelaten conform de Wet Toelating Zorg Instellingen, als Instelling voor Medisch Specialistische Zorg. Onze declaraties voldoen aan alle eisen conform de zorgverzekeringswet. Daarom zal uw declaratie vanuit uw basisverzekering worden vergoed, behalve als het implantaten en tandvleeschirurgie betreft.

 Hoe verloopt het declaratieproces als u de declaratie zelf moet indienen ?
Onderstaand treft u een beknopte overzicht over wat u kunt doen om de afhandeling van uw declaratie efficiënt te laten verlopen.
U dient uw declaratie zo snel mogelijk in bij uw zorgverzekeraar.
U ontvangt van ons ook een kopie van uw rekening voor uw eigen administratie.
Nadat uw zorgverzekeraar de declaratie heeft ontvangen, zal uw zorgverzekeraar deze over het algemeen binnen 2-3 weken aan u vergoeden. Hierbij dient u rekening te houden met uw eigen risico en eventuele eigen bijdrage.

Daarna dient u de rekening aan ons te voldoen binnen 30 dagen.

Geen volledige vergoeding:
U dient rekening te houden met uw eigen ( vrijwillig verhoogde ) risico en eventuele eigen bijdrage die u zelf moet betalen.
Voor vragen met betrekking tot uw vergoeding kunt u mailen naar praktijk@kaakchirurg.com

Zie PDF afhandeling van uw declaratie Vergoeding